Om Denførstelæsning.dk

Tag med Ida og Emil ind i eventyrenes verden. Det hele foregår på Denførstelæsning.dk.
Det digitale materiale tager udgangspunkt i sjov og motiverende læring og forbereder eleverne til læsning på et forskningsbaseret grundlag.

Lyden af bogstaver

Forskning viser, at arbejdet med at kombinere bogstav og lyd bør have en central rolle i undervisningen i indskolingen. Det er vigtigt, at børnene i forlængelse af den fælles gennemgang får lejlighed til at øve de indlærte færdigheder på egen hånd, og her vil der være forskel på, hvor meget det enkelte barn har brug for at øve sig. Ida og Emil på eventyr gør det nemt at give mulighed for denne differentiering.

Sproglige fokusområder

De 36 spil er bygget op omkring seks kendte eventyr, der indledningsvist læses op som en samlet historie. Dette styrker elevernes kendskab til eventyr som genre og øger deres bevidsthed om sproglige virkemidler. Derefter tager hvert spil udgangspunkt i scener fra disse eventyr, hvor rammen bruges til at arbejde med bestemte sproglige fokusområder, der ikke umiddelbart indgår i eventyret. Spillene fører således eleverne gennem niveaudelte aktiviteter inden for:

  • Bogstavkendskab
  • Fonologisk opmærksomhed
  • Lydanalyse
  • Lydsyntese
  • Ordkendskab
  • Sprogforståelse

Denne opdeling gør det muligt at tage udgangspunkt i elevernes resultater fra den obligatoriske sprogscreening og arbejde individualiseret med de forskellige sproglige aktiviteter.


Spillene er sjove og indrettet, så eleverne ikke kan komme videre til et nyt niveau, før de har haft succes på det niveau, de befinder sig. Dette er i sig selv motiverende for at opnå den nødvendige sikkerhed. Eleverne kommer igennem stoffet præcis så mange gange, at de ikke bare kan gennemføre spillet, men også kan udnytte deres færdigheder på næste niveau.

1. og 2. klasse

Denførstelæsning.dk til 1. klasse udkommer i 2013 og 2. klasse i 2014

Forfattere

Ina Borstrøm
Dorthe Klint Petersen

Tegnere

Jeanette Brandt
Solveig Mønsted Hvidt

Udviklere

Redweb

Lyd og stemmer

Ove fra AV-lyd
Liva Klint Stuhr
Albert Andsdager Klinkenberg
Lars Thiesgaard
Jette Sievertsen

ABC-rap

Tekst/musik/arrangement/rap Simon Skov Fougt og Øyvind Hagen-Traberg
Indspillet i Moremax-studiet, Vanløse.
Teknik og mix: Morten Fleck

Redaktion

Lotte Hjortshøj
©2012 Alinea, København
-et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont


www.alinea.dk

Konsulent

Pernille Heinicke

Studentermedhjælper

Jesper Overmark Rasmussen

Tekster

Bukke Bruse
Rødhætte
Hans og Grete
Alle oversat fra tysk efter Jacob og Wilhelm Grimm


Om cookiepolitik